Изоставените деца на България

80 организации поискаха затварянето на детските домове в България февруари 27, 2008

На пресконференция вчера 30 НПО, сред които Българският Червен кръст, „За нашите деца“, „Движение на българските майки“, СОС Детски селища, Международната социална служба, АРК, и още 50 други организации поискаха в следващите десет години държавата да закрие всички институции за деца и да ги замени с алтернативни услуги, които подкрепят семейството и осигуряват грижа в общността.

Ето тяхната визия:

ВИЗИЯ ЗА РЕФОРМАТА В ГРИЖАТА ЗА ДЕТЕТО В БЪЛГАРИЯ

Ние, долуподписаните неправителствени организации, работещи в областта на правата и услугите за деца и семейства, след като задълбочено анализирахме политиките и практиките в страната по отношение на закрилата на децата в риск за последните 8 години, изразяваме нашата визия за постигане целите на реформата като:

 • Поставяме децата в центъра на системата: трябва да правим това, което е в интерес на децата; а не това, което е най-лесно или най-удобно за нас, възрастните.

 • Поставяме честно проблемите, които трябва да разрешим: не е допустимо, през 21 век, в страна – членка на Европейския съюз, децата в домове да умират от недохранване или липса на подходяща основна грижа. Животът в големите домове – интернати е вреден за емоционалното, социалното и физическото развитие на децата, дори в случаите, в които тези домове са относително добре ресурсно осигурени.

 • Уверени сме, че България има възможността да разреши тези проблеми, ако всички ние работим заедно и използваме всички налични ресурси и подкрепа.

Желанието ни е да обединим усилията на цялото общество – на правителството, на професионалистите от всички сектори, на гражданското общество, на бизнеса и на всички граждани, за да преобразим системата за институционална грижа. Само тогава, всички български деца ще могат да развият напълно своя потенциал, а страната ни ще има основателно самочувствие на модерна, социално приобщаваща европейска държава.

Нашата цел е през следващите десет години да заменим всички големи домове – интернати с модерна семейна и базирана в общността грижа.

До 2018, всички деца, които в момента се настанени в различни домове – за медико-социални грижи за деца; за деца лишени от родителска грижа; за деца и младежи с умствена изостаналост; както и във социално-педагогическите интернати или възпитателните училища интернати и помощните училища интернати – трябва да бъдат подкрепени да се върнат в семействата си, да бъдат осиновени, настанени при приемни родители или да имат възможността да живеят в малки домове от семеен тип.

За да превърнем нашата цел до 2018 г. в реалност, са необходими ясни приоритети. Знаем, че престоят в дом, дори за най-кратък период, има силно изразен негативен ефект, особено при най-малките деца. Ето защо, специално внимание и усилия спешно трябва да бъдат насочени към намаляване и спиране на техните настанявания.

За постигането на тази визия трябва да започнем да работим сега. Това изисква:

 • Държавата да подкрепя семействата да изпълняват своите отговорности към децата, а не да поема тези отговорности: семействата трябва да бъдат подкрепени да се справят с проблемите си, а не да бъдат етикетирани като „неспособни” и окуражавани да изоставят децата си. Това е основен приоритет: ако не спрем постъпването на децата в институционалната система от грижи, не е възможно да я променим.

 • Модерен подход към здравната грижа, който подкрепя майките преди, по време на и след раждането на децата им и не позволява болните деца да бъдат отделяни от техните родители за дълги периоди от време.

 • Ново разбиране и отношение към увреждането: децата трябва да бъдат подкрепяни да реализират своя потенциал в обществото, вместо да бъдат стигматизирани и скривани в медицински заведения. Необходимо е цялостно да се реформира системата на оценяване и насочване на децата с увреждания, които в повечето случаи се унифицират и етикитират с диагнозата «умствена изостаналост».

 • Образователна система, която има капацитет и ресурси да подкрепи различните нужди на всички деца и приема, че няма такова понятие като „необучаеми” деца.

 • Система за закрила на детето, ясно диференцирана от системата на социалното подпомагане, с достатъчен брой адекватно обучени и ресурсно осигурени професионалисти, които имат умения и време за общуване и подкрепа на децата и семействата в риск.

 • Равен достъп до модерни социални услуги за всички български граждани: трябва да се изгради подходяща ресурсно осигурена мрежа от услуги на регионално ниво, които да отговарят на местните нужди и да са съобразени с националните стандарти и международните добри практики.

 • Благоприятна и подходяща за детето съдебна системa, където всяко дете, което се явява в съда – независимо дали като жертва на престъпление или обвинено за участие в престъпление – трябва да бъде третирано преди всичко като дете.

 • Въвеждане на нов подход на финансиране на услугите за деца, при който ресурсите са насочени към услугите за посрещане на специфичните нужди на децата и семействата, а не към сградите, където те се предоставят.

 • Осигуряване на постоянно наблюдение и строг контрол над всички услуги за деца и семейства: въвеждане на система от санкции за тези, които не могат да изпълнят задълженията си и предоставят услуги с ниско качество, както и поощрения за тези, които показват ниво на изпълнение над минималните изисквания.

 • Обединяване на усилията на изпълнителната власт – централна, регионална и местна – в изпълнение на единна национална политика за благосъстоянието на детето при ясно определяне на отговорностите на различните нива. Това означава, че решенията на общинско ниво трябва да бъдат съобразявани, както с местните потребности, така и с националните приоритети.

Ние, като представители на гражданското общество и организации, отдадени на работата с деца и семейства, ще направим всичко, което можем, за да:

 • гарантираме, че нашите собствени практики са ефективни и устойчиви и допринасят за постигане на съгласуваните общи цели.

 • подкрепяме професионалистите в системата за грижа за деца, които да бъдат подготвени за работа в модерната система, която се стремим да създадем.

 • помагаме на Общините да разработят планове за реформиране на грижите за деца на тяхна територия чрез развитие на нови социални услуги и преобразяване на домовете, които управляват.

 • уверим бизнеса и донорите, че щедрата им подкрепа се използва възможно най-ефикасно и ефективно за постигане на дългосрочна и устойчива промяна.

 • работим с местните общности за подкрепа на семействата, които имат трудности в отглеждането на децата си; семействата, в които са настанени деца от институции и децата, напускащи домовете.

Призоваваме Министър – председателя и оглавяваното от него правителство да подкрепи реализирането на тази визия, като:

 • поеме отговорност за приоритизиране на реформата за благосъстоянието на децата.

 • общините и отговорните министерствата, които управляват институции за деца да бъдат окуражени и подкрепени да участват в реформата, като прилагането на международното законодателство в областта на правата на детето и спазването на детските права е основно отговорност на правителството.

 • се определят съвместно с експерти в сферата на благосъстоянието на децата домовете, които трябва да бъдат закрити през 2008-2010, като за целта се изработи споразумение между различните държавни и местни институции, което подробно разписва плана за действие и ги ангажира с неговото изпълнение.

 • гарантира, че държавните средства и тези от структурните фондове на ЕС, ще бъдат насочени към създаване на алтернативни услуги с цел извеждане на децата от домовете с ясен план за всяка една област в страната.

Призоваваме Президента и всички политически партии да подкрепят тази инициатива.

 

7 Responses to “80 организации поискаха затварянето на детските домове в България”

 1. […] усилията ни миналата година намериха прекрасе катализатор чрез филма на BBC за Могилино, подет от ПР акция на една от телевизиите и кулминация днес – затварянето на домовете за деца у нас бе поискано от 80 … […]

 2. babykristal Says:

  Извинявай, но това вече е прекалено!
  Какво означава усилията „ни“, „Ви“ или „техните“? Защо постоянно някой трябва да се бие в гърдите за постигнатото? И в този блог и във форума по темата прекалено често се промъква тази идея – ние, ако не бяхме, ние ако не направихме, протестирахме … Ама Вие наистина ли си вярвате, че сте единствените в света, които првят нещо? Вие, всъщност ние просто пише в един форум и блог, който ние си четем! Има други хора, организации, телевизии, които работят също. И тук отново за вас това е ПР акция?! Дори и НПО … За bTV, Канал 1, политиците се опитах да разбера, че е ПР акция, но това вече е върхът!
  Най-тъжното е, че забравяте каузата – децата! Някъде се изгубвате по пътя и от прекалено много биене по гърдите и желание за величие не успявате да постигнете нищо освен блаженство в собствената си душа ….
  Много тъжно …

 3. mogilino Says:

  Бейбикристал, коментарът ти е за блога на Жюстин Томс, където пише за НЕЙНИТЕ усилия за домовете за деца. Това, което се вижда тук е pingback е от него: демек – уведомление, че е направила линк към нас в нейния блог.

  Обаче не виждам къде ние или Жюстин Томс се мислим за незаменими, единствените на света, които правят нещо.

  Ето, този блог е пълен и с доказателства за труда и на други хора, които много уважаваме.

 4. edna Says:

  ей, аман от комплексари, и тука ли пишете бе….

  Бейбикристал, малко си се отнесла от същността на проблема и решението му. Но който не чете както трябва то и не пише адекватно, нормално.

  хайде, отивай да четеш моето момиче, че много има какво.

 5. babykristal Says:

  edna, mogilino
  Смея да твърдя, че чета както трябва, следя от доста време темата и пиша адекватно. Все пак съм средно интелигентен човек.
  Коментарът ми не е само за сайта на Жюстин Томс, защото и в този блог и във форума на bg mama доста често се прокрадва идеята, че другите нищо не разбират, нищо не правят и само „ние“, „вие“ правите нещата добре. Повечето от инициативите се заклеймяват още преди да се знае за какво става въпрос и точно по този начин се загубва каузата. Най-важното става какво „ние“ правим, колко сме прави, колко сме важни и как нещата се случват само заради нас и още няколко органнизации, които познаваме … Надявам се, че не сте си повярвали чак толкова.
  Искрено се възмущавам на всички подобни коментари и дискусии, които доста често се намират тук.
  ednа
  Смея да твърдя, че не съм „Вашето“ момиче. С всичките ми уважения към Вас, моля не се впускайте във фамилиарничене. Не съм от хората, които го позволяват, нито бих слязла на Вашето ниво.
  Приятна вечер!

 6. Тео Says:

  Визията за реформата, представена от НПО-тата е много добра и правилна. Отдавна не бях чела нещо толкова смислено.
  Единственият проблем за случването на всичко написано се съдържа в последната точка. Тази реформа изисква дълъг период от време и за да се случи, трябва да бъде гарантирана от държавата, независимо кое правителство управлява.

 7. Жаль, что сейчас не могу высказаться – опаздываю на встречу. Но вернусь – обязательно напишу что я думаю.


Вашият коментар

Попълнете полетата по-долу или кликнете върху икона, за да влезете:

WordPress.com лого

В момента коментирате, използвайки вашия профил WordPress.com. Излизане /  Промяна )

Google photo

В момента коментирате, използвайки вашия профил Google. Излизане /  Промяна )

Twitter picture

В момента коментирате, използвайки вашия профил Twitter. Излизане /  Промяна )

Facebook photo

В момента коментирате, използвайки вашия профил Facebook. Излизане /  Промяна )

Connecting to %s