Изоставените деца на България

Искания на Съвета за интеграция на хората с увреждания ноември 9, 2008

Filed under: Uncategorized — mogilino @ 10:58 pm

(оригиналният правопис е запазен)

1. Да бъде подписан Протоколът на Конвенцията на ООН в поетия от Министър – Председастеля срок 03.12.2008 г.


2. Да се разработи механизъм за ежегодно актуализиране на Гарантирания Минимален Доход /ГМД/.


3. Да се усъвършенстват стандарите за социални услуги.


4. Да се актуализират инвалидните пенсии.


5. Размерът на елементите, формиращи интеграционната добавка по Закона за интеграция на хората с увреждания да се определят като процент от минималната работна заплата за страната.


6. Да се увеличи размерът на интеграционната добавка за балнеолечение и рехабилитационни услуги, съобразно действителната им стойност.


7. Да се включат в списъка на помощните средства, медицински изделия и приспособления за хора с увреждания към ППЗИХУ нови позиции, отговарящи на съвременните технологии и производство.


8. Да не се допуска отнемане на облекчения за Хората с Увреждания и на специализираните предприятия и кооперации-– например да се запази преференцията за даряване на Хора с Увреждания и представляващите ги Национално Представени Организации на и за Хора с Увреждания по Закона за Корпоративното Подоходно Облагане.


9. Управлението на новосъздадения Фонд за достъпна архитектурна среда да бъде управляван на паритетен принцип от представители на Държавата и Национално Представителните Организации на и за Хора с Увреждания.


10. Да се промени статутът на Агенцията за хората с увреждания в създаване на Министерство или държавна агенция с разширени правомощия по подобие на Държавната Агенция за Младежта и Спорта /ДАМС/ .


11. Да се осигури държавна и социално-икономическа защита на специализираните предприятия и кооперации на хора с увреждания.


12. Да се решат проблемните сфери за ефективно участие на Национално представителните организации на и за хора с увреждания като законен социален партньор на правителството.

13. Да се създадат условия, гарантиращи достъпно образование на всички лица и деца с увреждане.


Подпис:

Съюз на слепите в България
Център за психологически изследвания
Съюз на глухите в България
Съюз на военноинвалидите и военнопострадалите
Българска асоциация за лица с интелектуални затруднения
Национален център за социална рехабилитация
Асоциация “Национален съюз на кооперациите на инвалидите и Национална федерация на работодателите на инвалидите и Съюз на военноинвалидните кооперации в България”
Национална федерация на работодателите на инвалидите
Национален съюз на трудово-производителните кооперации
Национална потребителна кооперация на слепите в България
Национална асоциация на сляпо-глухите в България
Асоциация на родителите на деца с нарушено зрение
Асоциация на родителите на деца с увреден слух
Комисия по интеграция на хората с увреждания
Асоциация на родители на деца с епилепсия
Българска Асоциация за невро-мускулни заболявания
Съюз на инвалидите в България
Българска асоциация “Диабет”

 

2 Responses to “Искания на Съвета за интеграция на хората с увреждания”

  1. pogar Says:

    Ще си позволя само един риторичен въпрос-къде в цялото това словоблудство се споменава за децата с увреждания в България?
    отговор-НА ПОСЛЕДНО МЯСТО ,с което не се казва АБСОЛЮТНО НИЩО,за това,от какво се нуждаят децата ни.
    Обидени били,щели да съдят!!!Кого ще осъдят,и какво ще ни вземат,дрехите от дрипШопа или душите ни,които вече са взели?
    А не е ли обидно в осем милионна България(даже няма и толкова) да има 20000 хиляди деца с увреждания,които са невидими за всички,освен близките и приятелите им?

  2. […] сетят за децата да кажат и да искат, не знаехме, поне в официалните си искания ги бяха забравили. Беше студено, особено като стоиш на […]


Вашият коментар

Попълнете полетата по-долу или кликнете върху икона, за да влезете:

WordPress.com лого

В момента коментирате, използвайки вашия профил WordPress.com. Излизане /  Промяна )

Google photo

В момента коментирате, използвайки вашия профил Google. Излизане /  Промяна )

Twitter picture

В момента коментирате, използвайки вашия профил Twitter. Излизане /  Промяна )

Facebook photo

В момента коментирате, използвайки вашия профил Facebook. Излизане /  Промяна )

Connecting to %s