Изоставените деца на България

ПРОТЕСТЪТ ПРОДЪЛЖАВА! януари 21, 2009

Filed under: Uncategorized — mogilino @ 6:02 am

Всичко тук:   http://feelfriendly.com/

 

Декларация от български майки,

 1. С промяна в Закона за държавната администрация, да се регламентира в обсъждането на всеки законопроект, участието на неговите директни потребители – чрез браншови организации, неправителствени структури, отделни граждани, което би гарантирало осъществяването на конституционната роля на народа като работодател на управляващите.
 2. Участие в заседанията на пленарните сесии на Икономически и Социален Съвет на РБългария на НПО, Граждански организации и Инициативни комитети, работещи по проблемите на децата. Свикване и насрочване на ежемесечни срещи с тези организации, с цел ефективност при решаването на проблемите . Изготвяне на работни групи от депутати, граждани и представители на ИСС.
 3. Формиране на експертна група за проучване проблемите на семействата, отглеждащи деца с увреждания и на парламентарна комисия, която да предприеме конкретни стъпки за тяхното решаване.
 4. Участие на експерти, доказали своя професионализъм на различни нива (университети, неправителствени организации и др.) в процесите по създаването на законите и подзаконовите актове, касаещи репродуктивното здраве, бременността, отглеждането, здравеопазването, образованието и развитието на децата.
 5. Обединяване структурите на ДАЗД и МТСП за формиране на адекватна и ефективна политика, за преодоляване проблемите на семейството и децата в България, което би концентрирало отговорността и организацията на работа. В сега действащата система се дублират техните правомощия и контрол на ниво ОЗД, което води и до акцентиране върху писането на отчети от страна на работещите и намаляване времето за реална работа с клиенти. Така би се подпомогнала и комуникацията между всички звена и участници в сферата на грижа за деца и семейства. 
 6. Повишаване на заплащането и квалификацията на служителите в социалните институции (ДДМУИ, ДМСГД, ДОВДЛРГ, ДВН и т.н.), както и в ОЗД, което би довело до повишаване качеството на грижата и социалните услуги.
 7. Бързо приемане на новия проекто-семеен кодекс, с промяна в процедурите по осиновяване, с цел по-кратък престой на децата в институции. Разработване на стратегия за развитие на приемната грижа и нейното дългосрочно реализиране – кампании, информиране и т.н. Повишаване заплащането на професионалните приемни родители, както и въвеждане на заплащане при мярка “настаняване при близки и роднини”.
 8. Настояваме до 31 март 2009 г. да бъдат определени конкретните ангажименти на институциите и срокове за оперативното изпълнение на плана за действие, по “Националната стратегия за закрила и социална интеграция на деца с увреждания (2003-2005), като приемаме, че посочената стратегия  най-адекватно отговаря на обективните обстоятелства в този социален сектор.
  Следващите предложения, далеч не изчерпващи реалните необходимости и възможности, да се приемат като първи спешни стъпки в оперативното реализиране на Стратегия 2003-2005.
 9. Достъпно здравеопазване, свързано с възможности за закупуване на лекарствени средства от семействата на деца с увреждания. Лекарствата за деца под 18 години, които са изписани от лекар с рецепта, да бъдат безплатни.
 10. Иницииране на промени в правилника за прилагане на ЗСП и ЗИХУ, чрез които да се преразгледат всички ограничения за ползване на социално подпомагане. Отпадане на гарантирания минимален доход. При обследването на доходите да се отчитат и кредитите на семействата на дете с увреждане. Кредитът да се разглежда като отговорна инвестиция на родителите, за осигуряване на нормална среда за обгрижване на детето. Да се компенсират всички помощи съобразно растящата инфлация.
 11. Спешно освобождаване от ДДС на лекарствата и техническите средства за хора с увреждания, като последните да се предоставят безвъзмездно.
 12. В НКПД да се въведе професия “Родител на дете с увреждане”, като трудовият стаж да е I-ва категория, да се ползва правото за ранно пенсиониране и възнаграждението да е в рамките на поне 3 минимални работни заплати.
 13. Създаване на Фонд „Асистирана Репродукция, както е предложен в ЗИДЗЗ – № 854-01-148.
 14. Запазване и увеличаване на данъчните облекчения за дарителите. Благотворителните SMS на гражданите, да се освободят от ДДС.
 15. Търговията и разспространението на наркотици, да се наказва с бърза съдебна процедура, без възможност за извънсъдебни споразумения.
 16. Да започне поетапно ремонтиране на всяко българско училище с участие на експерти архитекти, които да дадат съвременен и функционален облик на сградите. Изискване и контрол на общините при изработване на стратегии за изграждане на нови (или преструктуриране на стари) детски ясли и седмични детски градини, което би улеснило самотните майки в грижата за техните деца.
 17. Премахване на ограничението за назначаване на психолог (педагогически съветник) в училище, ако децата са под 500.
 18. Държавни инвестиции в спортни и различни творчески и извънучилищни бази за оползотворяване на свободното време на децата, с цел превенция употребата на наркотици и асоциално поведение.

Запазваме си правото, при липса на резултат след настоящите дискусии и разговори, да се обърнем за съдействие към Mental Disability Advocacy Center (MDAC).

 

С уважение:

От Обединени български майки, представляващи интересите на децата на България, подкрепени от:

Сдружение „Свети Мина” – Добрич, семейства на деца със специални нужди

Фондация „Движение на българските майки”

Многодетните майки, Клуб „Пълна къща”, към Асоциация родители

Организация „Родители на деца с увреждания от цяла България”

Майки с репродуктивни проблеми

Advertisements
 

Вашият коментар

Попълнете полетата по-долу или кликнете върху икона, за да влезете:

WordPress.com лого

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Промяна )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Промяна )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Промяна )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Промяна )

Connecting to %s