Изоставените деца на България

РОДИТЕЛИТЕ БЕЗ ПРАВА. ДЪРЖАВАТА „ЗНАЕ НАЙ-ДОБРЕ“, КОЕ Е ДОБРЕ И КОЕ НЕ ЗА ДЕЦАТА НИ ноември 19, 2011

Filed under: Uncategorized — mogilino @ 5:54 pm

В новия проект на Закон за детето, държавата отнема в своя полза Родителските ни права относно децата ни. Вече ще имаме само задължения. Минаваме на подчинение на държавата, която ще е „шефа“ с правомощията относно децата ни.

http://www.24chasa.bg/Article.asp?ArticleId=1114693

„По този закон родителите нямат права, имат само задължения по грижата за децата“, контрира Велина Тодорова, преподавател по семейно право в СУ.

Интересно, изцяло ли мислят да ни отнемат правата относно децата ни, или смятат в този закон да са ни задълженията, а правата в Семейния кодекс?

Или родителските права ги превръщат в родителски задължения, което е все едно свободата да я превърнеш в робство.

Вместо да превърнат Родителските права в Отговорности, както изисква Конвенцията за права на детето, защото това са истинските родителски права, ти да носиш най-голямата отговорност за децата си и преценявайки кое е добро и кое не за тях, да изискваш от всички държавни и общински институции и служители да си изпълняват задълженията, да спазват правата и защитават най-добрите интереси на децата ти. Родителските права и задължения произтичат от отговорностите им. Ако нямаш законово регламентирани отговорности, нито права, нито задължения имаш. Точно, както е в момента, единственото право, което имаме в момента относно децата си, е правото на собственост върху тях. Другите ни права са чисто гражданските ни права, но те нямат нищо общо с родителските.  Конвенцията за правата на детето казва, „превърнете родителското право на собственост върху децата, в отговорности“, именно за да овластите и оправомощите родителите.  Вместо това, правото на родителите, дадено ни и по Конституция, го превръщат в задължения, а правата ни се изземват в полза на държавата.

Всичко останало в проекта на Закон за детето е добро, нова политика, нова философия, организация, координация, личните и граждански права на децата, действително са гарантирани, както изисква Конвенцията, регламентирана е забрана за дискриминация в чл.6, направо революционна крачка в нашето законотворчество. Необходимо е обаче да се уточнят действията на Комисията по правата на детето във връзка с нарушения по чл. 6. Практиката лекарите да съветват родители да си изоставят децата се инкриминира и е разписана санкция до 1000 лв. . Огромна крачка. Много са положителните и нови неща, политиката е изцяло нова и най-важното заявено е категоричното намерение в целия закон и текстовете му, всичко това да не остане на хартия, а да се случва в практиката, да проработи най-накрая.

Но, ако родителите сме без права, всички права и най-добри интереси на децата отиват на кино. Цялата демокрация отива на кино. Конституцията ни, Конвенцията за правата на детето…….

КОНСТИТУЦИЯ НА Р БЪЛГАРИЯ:

Чл. 14.
Семейството, майчинството и децата са под закрила на държавата и обществото.
Чл. 47.
(1) Отглеждането и възпитанието на децата до пълнолетието им е право и задължение на техните родители и се подпомага от държавата.

КОНВЕНЦИЯТА НА ООН ЗА ПРАВАТА НА ДЕТЕТО:

Член 5

            Държавите – страни по Конвенцията, зачитат отговорностите, правата и задълженията на родителите или в зависимост от случая на членовете на по-голямото семейство или общност, както предвиждат местните обичаи, на законните настойници или на другите лица, отговорни по закон за детето, да осигуряват по начин, съответствуващ на развитието на способностите на детето, подходящи насоки и ръководство в упражняването от него на правата, признати в тази Конвенция.

Член 18

            1. Държавите – страни по Конвенцията, полагат всички усилия за осигуряване признаването на принципа, съгласно който двамата родители носят обща отговорност за отглеждането и развитието на детето. Родителите или според случая законните настойници носят първостепенна отговорност за отглеждането и развитието на детето. Висшите интереси на детето са тяхна основна грижа.

2. С цел гарантиране и закрила на правата, изложени в тази Конвенция, държавите-страни по нея оказват подходяща помощ на родителите и законните настойници при осъществяване на тяхната отговорност по отглеждане на децата и осигуряват създаването на институции, служби и услуги в областта на грижите за децата.

3. Държавите – страни по Конвенцията, предприемат всички подходящи мерки, за да осигурят на децата на работещите родители правото да се възползуват от услугите за деца и детските заведения, които се полагат за тяхното отглеждане.

РЪКОВОДСТВО КЪМ КОНВЕНЦИЯТА, ЗА ПРИЛАГАНЕТО Й В ПРАКТИКАТА:

„Конвенцията изисква да преосмислим разбирането за родителската  „собственост” върху децата. Конвенцията изисква да преосмислим и променим правните си принципи за родителските права и да ги превърнем в родителска отговорност – отговорността на родителите да действат за висшите интереси на своите деца.“

Конвенцията за правата на детето признава Семейството като най-важната институция в обществото и настоява държавата да положи всички усилия, за да гарантира признаването на принципа, че родителите носят първостепенната отговорност за отглеждането и развитието на детето.

Гарантирането от държавата на правата и най-добрите интереси на децата, зависи от гарантираните преди това права на родителите им.

„РОДИТЕЛСКА ОТГОВОРНОСТ“

http://ec.europa.eu/civiljustice/parental_resp/parental_resp_gen_bg.htm

ПРОЕКТ НА НОВ ЗАКОН ЗА ДЕТЕТО:

http://sacp.government.bg/proekti/

СИНТЕЗИРАНО, НАЙ-ВАЖНИТЕ МОМЕНТИ:

http://www.mlsp.government.bg/bg/news/ZD-prezentacia_Final.doc

Теодора Пиралкова

„НАЦИОНАЛЕН АЛИАНС УСМИХНИ СЕ С МЕН

Advertisements
 

Вашият коментар

Попълнете полетата по-долу или кликнете върху икона, за да влезете:

WordPress.com лого

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Промяна )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Промяна )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Промяна )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Промяна )

Connecting to %s