Изоставените деца на България

СТАНОВИЩЕ ОТ СДРУЖЕНИЕ „РОДИТЕЛИ НА ДЕЦА СЪС СИНДРОМ НА ДАУН“ ПО ПРОЕКТ ЗА ЗАКОН ЗА ПРЕДУЧИЛИЩНОТО И УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ март 25, 2012

Filed under: Uncategorized — mogilino @ 8:23 am

ДО

Г-ЖА ЦЕЦКА ЦАЧЕВА,

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

НАРОДНИТЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ

Г-Н БОЙКО БОРИСОВ,

МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ НА РБЪЛГАРИЯ

Г-Н ОГНЯН СТОИЧКОВ,

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КомисияТА по образование КЪМ НС

Г-Н ПЕНЧЕВ,

ОМБУДСМАН НА РБЪЛГАРИЯ

Г-Н СЕРГЕЙ ИГНАТОВ,

МИНИСТЪР НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА

Г-ЖА МИЛЕНА ДАМЯНОВА,

ЗАМ. МИНИСТЪР НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА

 

СТАНОВИЩЕ

ОТ СДРУЖЕНИЕ „РОДИТЕЛИ НА ДЕЦА СЪС СИНДРОМ НА ДАУН“

ПО ПРОЕКТ ЗА ЗАКОН ЗА ПРЕДУЧИЛИЩНОТО И УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ЦАЧЕВА, УВАЖАЕМИ НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ, УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН БОРИСОВ, УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПЕНЧЕВ, УВАЖАЕМИ МИНИСТРИ

 

От името на сдружение „Родители на деца със синдром на Даун“ и като членове на „Национален алианс Усмихни се с мен“, изразяваме своята категорична подкрепа за Проекта за нов Закон за предучилищно и училищно образование.

 

Като родителска организация на деца със синдром на Даун, нашата цел е да се борим за разрушаването на негативните стереотипи в обществото ни относно хората със синдром на Даун и за подобряване на отношението и приемането им, за изграждане на тяхния позитивен образ, чрез информиране за реалния им потенциал за развитие, способности, таланти, успехи и постижения, за уникалните им човешки качества. Сред приоритетите ни са, оказване на помощ и подкрепа на родителите още от раждането на детето, запознаването им със съвременните постижения в преодоляването на ограниченията, налагани от синдрома, с цел намаляване на случаите на изоставяне в домове за медико-социални грижи, подпомагане при намирането на специалисти – лекари, физиотерапевти, педагози и логопеди, подпомагане при приемане в масовите детски заведения и училища, съдействие и подкрепа за успешната реализация в обществото на младежите и хората със Синдром на Даун, намиране на подходяща работа и участие в обществения живот.

 

Когато през 2006 година се създадоха Ресурсните центрове за подпомагане интегрирането на децата с увреждания и децата със специални образователни потребности, държавата създаде един монополистичен модел за осъществяване на услугата ресурсно подпомагане. В този модел не се позоли да участват Общините, местните общности и гражданския сектор. Всеки от тези участници прехвърляше отговорността на държавата, като по този начин се предотвратяваше ефективното и качествено развитие на тези услуги и реалното подпомагане на децата, още по-малко като единен и утвърден модел за цялата страна. Независимо от това, Ресурсните центрове изиграха своята роля. Показаха пътя, по който трябва да продължи развитието и надграждането на услугата ресурсно подпомагане, чрез създаването на възможност Общините, местните общности, неправителствените организации, масовите детски гради и училища, да вземат активно участие и да поемат своята основна роля и отговорност за осъществяването на приобщаващото образование.

 

През 2010 година държавата предприе стъпката за осъществяване на деинституализацията на децата от домовете за изоставени деца, като започна създаването на Центрове от семеен тип и развитието на услугата Приемно семейство. В същото време образователната ни система към момента, не е способна да гарантира равния достъп до качествено образование за всяко дете, не е готова да го осигури за децата с различни увреждания от домовете, за настанените вече деца с увреждния в ЦНСТ, за децата с увреждания, отглеждани в семействата си. Не е готова да им осигури и предостави реална и качествена подкрепа, отговаряща индивидуално на потребностите на всяко дете и интегрираща в едно, и образователна, и социална, и здравна превенция на рисковете.

 

Ето защо новият Проект на Закон за предучилищно и училищно образование се явява “революционна” стъпка напред за цялото ни общество като развитие и бъдеще, защото децата са нашето утре. Той дава качествено нова система на образователните, социалните и здравни услуги, чийто център става образователната система на средното ни образование и обикновената масова детска градина и училище. Проектът на Закон поставя Подкрепата за всички деца и ученици в своя център, като осигурява и допълнителна подкрепа не само за децата с различни увреждания, но и за всяко едно дете в риск, станало жертва на насилие, или поради бедност и социални обстоятелства, за децата от етническите малцинства, децата с хронични заболявания, децата с дарби и таланти…, подкрепа за всяко едно българско дете.

 

Членовете на сдружение „Родители на деца със синдром на Даун“ се надяваме Проектът за нов Закон за предучилищно и училищно образование да бъде приет колкото се може по-скоро, и да бъде факт и действащ Закон от следващата учебна година.

 

Поздравления на целия екип на Министерството на образованието, младежта и науката  взел участие в разработването му. Пожелаваме успех на Народните ни представители, уповаваме се и вярваме, че ще поставят националните и обществени интереси преди всичко, и най-вече на първо място като родители, също като нас, интересите на нашите български деца.

 

С уважение,

Валентина Николова

Председател на УС

Адрес за обратна кореспонденция: София-1408, бул. „П.Ю.Тодоров“, бл. 8, вх. Д, contact@downsyndromebg.com

Advertisements
 

Вашият коментар

Попълнете полетата по-долу или кликнете върху икона, за да влезете:

WordPress.com лого

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Промяна )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Промяна )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Промяна )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Промяна )

Connecting to %s