Изоставените деца на България

СТАНОВИЩЕ ОТ СДРУЖЕНИЕ „СВЕТИ МИНА“ – ГР. ДОБРИЧ ПО ПРОЕКТ ЗА ЗАКОН ЗА ПРЕДУЧИЛИЩНОТО И УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ март 25, 2012

Filed under: Uncategorized — mogilino @ 8:18 am

ДО

Г-ЖА ЦЕЦКА ЦАЧЕВА,

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

НАРОДНИТЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ

Г-Н БОЙКО БОРИСОВ,

МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ НА Р БЪЛГАРИЯ

Г-Н ОГНЯН СТОИЧКОВ,

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КомисияТА по образование КЪМ НС

Г-Н ПЕНЧЕВ,

ОМБУДСМАН НА Р БЪЛГАРИЯ

Г-Н СЕРГЕЙ ИГНАТОВ,

МИНИСТЪР НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА

Г-ЖА МИЛЕНА ДАМЯНОВА

ЗАМ. МИНИСТЪР НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА

 

СТАНОВИЩЕ

ОТ СДРУЖЕНИЕ „СВЕТИ МИНА“ – ГР. ДОБРИЧ

ПО ПРОЕКТ ЗА ЗАКОН ЗА ПРЕДУЧИЛИЩНОТО И УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ЦАЧЕВА, УВАЖАЕМИ НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ, УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН БОРИСОВ, УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПЕНЧЕВ, УВАЖАЕМИ МИНИСТРИ,

Сдружение „Св.Мина” Добрич обединява над 30 семейства с деца с увреждания, като в дейността на организацията ни дорбоволно са ангажирани и 18 семейства  със здрави деца.

 

С настоящето ни становище изразяваме подкрепата си за Проекта за нов Закон за училищното и предучилищно образование.

 

Новият Законопроект за предучилищното и училищното образование, залага качествено нова образователна система, в която фокуса е върху развиването на способностите и потенциала на всяко дете и ученик от най-ранна възраст, а не върху удобството и статуквото на системата.  Проектът предвижда голяма гъвкавост, свобода и реални възможности в общността на всяко едно училище или детска градина, да отговори адекватно и по най-подходящия начин на индивидуалните потребности на децата и учениците си, независимо от различията им. Нещо повече, различието е изведено като ценност, която обогатява всички участници в системата на средното образование, а не като пречка.

 

Заложени са реални реформи и промени в системата на средното образование, така че всяко едно българско дете, да има равен достъп до качествено образование. В проектозакона детето и ученикът са способни и можещи личности, поставени в центъра, а системата има за цел и задължение да подкрепи и развие максимално способностите и талантите на всяко едно дете от най-ранна възраст, чрез адекватна и гъвкава подкрепа през целия период на средното му образование.

 

Ние сме родители на деца с по-различни потребности, които сега са обект на дискриминация и изолация в цялостен план в общността си, но особено и най-вече сме обект на дискриминация в образователната система, в масовите детски градини и училища, където са връстниците и приятелите на децата ни, тяхната естествена общност и най-голяма потребност за доброто им развитие и израстване.

 

Поради това, разбираемо поставяме акцент и най-висока оценка на реално гарантирания за децата ни равноспоставен достъп до всяка една градина и училище, и много повече, гарантирано е и правото на децата ни на качествено образование, чрез подходяща индивидуална подкрепа според потребностите им. Заложените в проектозакона многообразни и гъвкаво организирани мерки за адекватна подкрепа за развитието на потенциала на децата ни, и то в обикновеното, квартално училище или градина, гарантира най-важното право на децата ни, да растат, образоват и развиват, заедно със своите братя, сестри и всичките си приятели, да пораснат и се развият социализирани по най-естествения начин, сред своята си общност и среда.

 

Новият проектозакон за предучилищното и училищното образование гарантира правото на децата ни на професионално обучение и продължаване на образованието им, последваща професионална реализация в общността си, а не в специализирани предприятия, както и на продължаващо образование във висше учебно заведение.

 

Нашите деца, независимо от уврежданията си и различните си потребности, са умни, можещи, способни, талантливи, страхотни и невероятни деца, като всяко едно друго дете. Най-ценният потенциал, който те притежават и допринасят за цялото ни общество, не се измерва с обичайните индикатори за способност и знания, а може да се измери само с индикаторите на Европейската общност за хуманизъм, толерантност и приемане на различието като обществената ценност, която развива приобщаващи общества, истински ефективните и богати общества в Европейската общност.

Сдружение „Свети Мина” – гр. Добрич, е вероятно единствената родителска организация, която от създаването си е оказвала непрестанен натиск върху институциите на различни нива, за осигуряването на реални условия за приобщаващо образование на децата ни с увреждания. Нееднократни са публичните ни протести срещу липсата на достъпна архитектурна среда в училища и детски градини, срещу неефективната работа на ресурсните центрове, неефективната методика на оценяване на образователните възможности на децата с увреждания, неглижирането им от масовата образователна система, изолирането и сегрегирането им в дневни центрове, помощни и специални училища, а оттам в специализирани институции или предприятия за младежи и хора с увреждания.

 

Преди години, ние, заедно с децата си в инвалидните колички, протестирахме пред Народното събрание на РБългария, издигайки плакат с надпис: “Стига цинизъм и гавра с децата ни! Дайте им шанс! Те са умни, способни и чувствителни.

 

УВАЖАЕМИ НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ,

призоваваме Ви да подкрепите и гласувате за предлагания Проект за нов Закон за предучилищното и училищното образование, защото той случва точно това, за което сме борили винаги, шанс и бъдеще за децата ни като способни и можещи.

 

С уважение:

Красимира Обретенова,

Председател на УС на сдружение „Свети Мина“ и член на УС на “Национален алианс Усмихни се с мен“

Дата: 29. 02. 2012 год.

Адрес за обратна кореспонденция: Гр. Добрич, сдружение „Свети Мина“, п.к. 9300, ул. „Асен Златаров“ 6, sveti_mina@abv.bg

 

Вашият коментар

Попълнете полетата по-долу или кликнете върху икона, за да влезете:

WordPress.com лого

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Промяна )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Промяна )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Промяна )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Промяна )

Connecting to %s