Изоставените деца на България

Малка къща във Владиславово юни 5, 2008

Filed under: Варна,Малка къща за деца — mogilino @ 1:45 pm

Вече знаем, че със сигурност около 20 деца от Могилино ще живеят в малка къща във варненското Владиславово. В близост до избрания терен има училище, поликлиника и детска градина. Изграждането й ще струва около 300 хил. лева. Агенцията за социално подпомагане е обещала да издържа къщата и децата в нея от 2009 година.

Това са чудесни новини! Остават обаче някои въпросителни:

По какъв модел ще се отглеждат децата в тази малка къща?

Какво ще е образованието на персонала и колко служители ще включва една смяна?

Ще има ли персоналът етичен кодекс и кой ще съблюдава за спазването му?

Какви ще бъдат заплатите на персонала и издръжките на децата?

По какви начини ще се интегрират децата в живота на Владиславово?

Чакаме отговори.

Реклама
 

Къщи за децата от Могилино във Варна юни 3, 2008

Filed under: Варна,Малка къща за деца — mogilino @ 2:06 pm

Утре, 4 юни, в София Прес Клуб  УНИЦЕФ и АСП подписват споразумение за две къщи за общо 20 деца от Могилино в община Варна! Чудесна новина!

Най-вероятно в София също ще има две и в Русе една, като самите сгради са модулни, тоест сглобяеми.