Изоставените деца на България

Домът в Горна Козница декември 22, 2007

Filed under: Горна Козница — mogilino @ 4:05 pm

Доц. Атанас Щерев е описал посещението си в дома за деца с увреждания в кюстендилското село Горна Козница. За съжаление, домът явно предлага същата грижа като Могилино.

Ето че Коледа е съвсем близо, а ние нямаме кой знае какви положителни новини. Това е празник на семейството и надеждата, но за децата, за които пишем, тези понятия са непознати.

Реклама