Изоставените деца на България

Какво се случи в Комисията по въпросите на децата, младежта и спорта декември 8, 2007

На 6 декември бяхме поканени и присъствахме на заседание на Комисията по въпросите на децата, младежта и спорта. Там бяха и представители на МТСП, АСП, ДАЗД, депутати и др. Росица Букова прочете предложенията от страна на Движението на българските майки. Петя Лакова от гражданска инициатива „Осиновени и осиновители” представи конкретните законови предложения, касаещи Семейния кодекс. Раздадохме и копия от тях на присъстващите депутати. Още там на място те изказаха явното си одобрение и желание за конструктивна работа. За съжаление времето, с което разполагахме, беше много кратко, така че нямаше възможност за сериозна дискусия. По-скоро тези от присъстващите, които имаха отношение към проблемите, изказаха мненията си.

Беше засегнат и въпросът, как на практика се следи и следи ли се изобщо какво се случва с младежите напускащи институциите. Председателят на Комисията Светослав Спасов запита каква е възможността за граждански контрол върху регистрите на младежите напуснали домовете. Първоначално отговорът засегна секретността на данните, но след настояване от страна на председателя, че това няма как да гарантира реалното положение и случващото се на практика, все пак се изказа мнението, че е възможно да се помисли за някаква форма на граждански контрол. Представителката на АСП Силвия Цанова каза, че те следят тяхното развитие и им помагат доколкото могат, стига разбира се, те по собствено желание да са се обърнали към тях. Накрая се изказа г-жа Маргарита Панева (народен представител от Коалиция за България, бивш социален работник), която наблегна на основните проблеми, превенцията по изоставяне, скъсяване престоя в институции и социализацията след това, даде пример и от своята практика, с една дума останахме с впечатление, че има реално разбиране на проблемите. Тогава председателя на Комисията предложи тя лично да се ангажира със създаването на работна група състояща се от наши представители, техни и други ангажирани професионално с проблемите. Г-жа Маргарита Пенева се ангажира, предложението беше предложено за гласуване и прието.

Това е! Искат се конкретни, законови, алинея по алинея, буква по буква предложения, ако искаме да постигнем нещо реално. Много се надяваме и очакваме работната група най-после да стане факт и да се започне истинска конструктивна работа.

 

Реклама