Изоставените деца на България

На финансовото министерство не му пука дали българинът дарява октомври 20, 2008

То просто иска да му е лесно и да не го карат да се напъва много-много. И затова предлага да няма данъчни облекчения за корпорации и физически лица при дарения към:

  • болници
  • социални домове
  • комуни за лечение на наркозависими
  • социално слаби лица
  • пострадали от природни бедствия
  • НПО
  • ученици и студенти

Остава до 10% облекчение при дарения към училища и културни институции, както и към Червения кръст.

Мотивът (да се смееш ли, да плачеш ли?) е, че министерството няма капацитет да проверява всички социални и здравни заведения в Европа, на които може да се дари. Пък не можело да се дискриминира между нашенски и европейски юридически лица, затова сатъра за всички!

Да обобщим: ако вие сте корпорация, която иска да даде 10 000 лв. за някоя от малките къщи за децата от Могилино, да речем, данъчно облекчения не ви се полага, защото МФ няма капацитет да проверява юридически лица в ЕС. Отсега нататък дарявате на едната добра воля. Честито!

Реклама