Изоставените деца на България

Ако не желаете да пращате смс, януари 22, 2008

Filed under: УНИЦЕФ,дарения — mogilino @ 2:31 pm

можете да дарите директно на УНИЦЕФ, специално за Могилино.

 ТУК