Изоставените деца на България

Дознание срещу служител на дома в с. Медвен март 21, 2008

Filed under: Медвен,дознания — mogilino @ 12:03 pm

От справка към БХК от окръжна прокуратура Сливен разбираме, че образувано дознание 42/08 по описа на РПУ гр. Котел вх.116/08, пор. 29/08 г. по описа на Районна прокуратура гр. Котел срещу Н. И. за това, че на 1.02.2008 г.  в ДДМУИ „Св. Марина“ в с. Медвен поради немарливо изпълнение на правно-регламентирана дейност, представляваща източник на повишена опасност, причинил телесна повреда на Анастасия М. Г. , ЕГН ХХХХХХХХХХ, престъпление по чл. 134, ал. 1, т. 2, вр. чл. 129 на НК.

Подписано е от прокурор Ст. Георгиев от оркъжна прокуратура Сливен. Справката на БХК е направена по повод проверка на Върховната прокуратура по всички домове за деца с увреждания по сигнал на БХК от януари тази година. От всички десет прокуратури, изпратили справки на БХК, само сливенската е намерила някакво нарушение.

Чл. 129. (1) Който причини другиму средна телесна повреда, се наказва с лишаване от свобода до пет години.

(2) Телесната повреда е средна, ако е причинено: трайно отслабване на зрението или слуха; трайно затрудняване на речта, на движението на крайниците, снагата или врата, на функциите на половите органи без причиняване на детеродна неспособност; счупване на челюст или избиване на зъби, без които се затруднява дъвченето или говоренето; обезобразяване на лицето или на други части от тялото; постоянно разстройство на здравето, неопасно за живота, или разстройство на здравето, временно опасно за живота; наранявания, които проникват в черепната, гръдната и коремната кухина.

Чл. 134. (1) Който причини другиму тежка или средна телесна повреда поради незнание или поради немарливо изпълнение на занятие или на друга правно регламентирана дейност, представляващи източник на повишена опасност, се наказва:

1. с лишаване от свобода до три години при тежка телесна повреда и

2. с лишаване от свобода до две години или с пробация при средна телесна повреда.

Реклама