Изоставените деца на България

Поредният удар по имиджа на България май 28, 2008

Filed under: ООН,закрила на детето — mogilino @ 6:45 pm

На 21 май България представи доклада си, с девет години закъснение, по Конвенцията за защита на правата на детето пред съответния комитет на ООН в Женева.  Славка е описала случилото се в статията си за kafene.net.  Срам, срам.

Реклама
 

Доклад на БХК пред Комитета на ООН по правата на детето април 6, 2008

Filed under: БХК,ООН,закрила на детето,статии — mogilino @ 6:49 pm

Прилагаме кратката версия на 17-страничния доклад, който ще бъде представен в ООН на 21 май.

Заключенията на доклада са:

1. На практика България не подкрепя семействата така, че те да отглеждат децата си у дома.

2. Все още броят на деца, постъпващи в институции, е по-голям от броя на напускащите.

3. :Липсва грижа в обществеността за деца в риск.

4. Министерството на здравеопазването не е предприело никакви мерки самостоятелно или с други министерства за подобряване на достъпа до здравни услуги на деца и младежи, за предотвратяването на ранни бременности, за ранна диагностика и интервенция при деца в риск, за специална грижа за деца с увреждания, за реформа на 32-та дома за деца, които управлява.

5. В България няма съд за непълнолетни, което е в несъответствие с препоръките на Комитета по правата на детето от 1997 година.

6. Поправителните интернати са само места за лишаване от свобода, които не помагат на децата, а напротив, допълнително увреждат и произвеждат аутсайдери.

Коментари от Славка Кукова по темата за закрила на детето можете да намерите и в интервю с нея в „Дневник“.