Изоставените деца на България

Свободата е възможна декември 24, 2008

Бих искала да приключа годината с разказ за Георги, който преди няколко седмици спечели дело пред Върховния касационен съд и възвърна гражданската си дееспособност след седем години под запрещение и цял живот в институция.

Георги бил изоставен в дом при раждането си, защото имал вроден сърдечен дефект. След години подмятане, момчето изостанало с развитието си и получило епилепсия.  Заради тези диагнози, Георги бил поставен под пълно запрещение през 2001 година.

Седем години Георги не е имал право да решава къде и как да живее и пътува, да управлява имуществото си, да създава семейство и да гласува.

През 2005 година, Георги, Български хелзинкски комитет и Mental Disability Advocacy Center заедно завеждат дело за сваляне на запрещението. Успяват едва преди месец след няколко отхвърляния и загуби. В началото на декември Върховният касационен съд за пръв път се произнесе по дело за запрещение над човек с умствена изостаналост и върна на Георги гражданската му дееспособност. Съдът потвърди това, което тзи мъж винаги е знаел – че няма законна причина за отнемането на правата му.

Докато траят тези дела Георги не е стоял със скръстени ръце. Завършил е курсове за готвач и вече работи в ресторант.  От март дели самостоятелен апартамент с още един мъж.

На пресконференция миналата седмица Георги каза:

Искам да кажа на всички, че ние, от институциите, трябва да вярваме, че свободата е възможна.  Често не ми достигаше надежда и смятах, че животът ми ще свърши поради липса на възможности.  Но тази вяра ми помагаше да си върна надежда. Срещнах много хора, които ми помогнаха и продължават да ми помагат да запазя тази вяра. Искам всички да знаят това. Нормалният свободен живот е много ценен. Помнете това.

Цялата история на Георги тук.

– Яна

Реклама