Изоставените деца на България

Осиновяването и новия Семеен кодекс ноември 19, 2008

Filed under: Семеен кодекс,осиновяване — mogilino @ 6:25 pm

Блогът на Идеалист публикува отличен кратък анализ на проблемите на новия СК в частта му за осиновяването.

Законопроектът предвижда непотърсени деца да бъдат включвани в регистъра за осиновяване шест месеца след настаняването им в институция, но не посочва дали началото на този период е фактическото настаняване в дом или излизането на съдебното решение, което обикновено се бави с години. Ако тази подробност не бъде уточнена, съдилищата ще интерпретират закона както си решат и резултатът ще е обичайният хаос, който пречи всяко изоставено дете да намери родители максимално бързо.

Реклама
 

Какво ново? юли 23, 2008

След доста дълго отсъствие (уви, не по ваканционни причини), ето какво ново:

Диди от Могилино вече е в социално учебно-професионално заведение (СУПЗ) в София. Там живее и учи занаят. Остава ми питанка защо я пращат далеч от всичко, което познава, в София и то в СУПЗ (което си е просто дом с училище) след като според ей този отчет през първите три месеца на 2008 година в Русе е имало защитено жилище със свободни шест места?

Проектът за нов Семеен кодекс мина на първо четене. Браво на Мин. на правосъдието, че така хубаво подреждат информацията на сайта си. Тук вижте приетия текст, мотивите, стенограма от обсъждането и таблица с предложения.

Масларова би два рекорда – по нахалство и кич. Според BG REPORTER министерството й я превозва в специално поръчано Бентли в цвят пепел от рози. За съжаление снимка на колата няма, но ей тук можете да се поцъклите на един от свежите тоалети на почти 60-годишната министърка на труда и социалната политика, наденат специално за проверка на трудовите условия на строителен обект в София.

Спирането на предприсъединителните фондове изненадва ли някого? Остава неясно дали проектите за социални услуги по ФАР ще бъдат прекратени. Тези средства ги разпределя познайте кой? Точно така, министерството с Бентлито в пепел от рози и министърката в златисто. Чудя се дали то води по корупция и безхаберие или другаде крадат и си чоплят носа повече? Но по арогантност води със сигурност!

 

Промени в Семейния кодекс март 30, 2008

Filed under: БХК,Семеен кодекс — mogilino @ 11:16 am

На сайта на Министерството на правосъдието може да се види законопроекта за измения в СК. За съжаление, текстовете за упражняване на родителски права, за осиновяването, за престоя на децата в иституция, за настойничеството и попечителството са почти непроменени. А без съществена промяна в тях грижата за децата в риск ще си остане минимална.

Тук е предложението за промени в СК, изготвено от адв. Анета Мирчева от БХК със следните цели:

  1. Да постигне синхронизиране на СК със Закона за закрила на детето, Конвенцията за правата не детето и др. актове, с които СК не е бил съобразен при създаването му.
  2. Да се въведат мерки, които да имат за цел повишаване едновременно на родителския капацитет и родителската отговорност.
  3. Да отговори на останалите изменения на СК, свързани с промените в семейните отношения /въвеждането на фактическото съжителство/
  4. Да се разреши тежкия въпрос свързан с липсата на грижа или фаталното отлагане на полагането на грижа поради липсата на лица, които да дадат съгласие или да следят за най-добрия интерес на детето, в случаите в които са приложени мерки за закрила. В досегашните текстове на закона тази липса беше особено тревожна -липсата на текстове, които да предвиждат уреждането на настойническите права и задължения на лицата полагащи грижа поставяха под въпрос целия смисъл на мерките за закрила.