Изоставените деца на България

Инсцениран ли е филмът на Кейт Блюет? октомври 11, 2007

Filed under: филм — mogilino @ 5:38 pm
Tags: , ,

Докато ние протестирахме в София, министър Масларова откриваше Дневен център за деца с увреждания в Севлиево. Оттам тя заяви, че филмът на Кейт Блюет е инсцениран, като журналистката поискала от персонала шокиращи кадри в замяна на обещание за големи дарения от чужбина.

Нима тънките като клечки крака от обездвижване са грим? А декубиталните рани? Ампутираният палец на момченцето, което го сукало до гангрена? Нима мухлясалите стени на дома са инценировка? Нима някой може да режисира края на филма: Журналистката докосва сляпо дете. То сграбчва ръката й и светкавично се увесва на врата й, както правят само най-самотните и уплашените.