Изоставените деца на България

Състоянието на деинституционализацията. март 28, 2013

Filed under: Uncategorized — mogilino @ 6:51 pm


„Състоянието на деинституционализацията и правата на децата в домове в България през 2013 година“. Блогът на Стефан

ДОМСКО ДЕТЕ, ГЛЕДАНО В ДЪРЖАВЕН ДОМ

Липсата на политики за подкрепа на семействата и родителите е на път да провали най-голямата и от десетилетия мечтана реформа, касаеща децата на България. А именно тази за затварянето на домовете, т.н. деинституционализация. Най-простичко казано, за тази реформа първо беше създаден документ с наименование „ВИЗИЯ“ за процеса, който очертаваше основните приоритети, които после подробно да бъдат разработени в „ПЛАН“ за процеса. Първи приоритет на Визията за реформата е Семейството и политиките за подкрепа на родителите и семействата, като първи приоритет на тези политики са семействата и родителите с деца с увреждания.

Целият проблем започва точно тук!

Разработчиците на въпросния „План“, просто не се съобразяват с водещия документ за процеса, Визията, и поради лични интереси съчетани с некомпетентност,  леко заобикалят Първия приоритет.

Това е цялата драма, оттам тръгва всичко.

Мога и още по-изначално да кажа къде се корени проблема, а именно че на масата сред въпросните разработчици, не е имало представителство на нито една родителска организация.

Теодора Пиралкова

 

Над 20 български и международни НПО заявиха категорична подкрепа за Закона за образованието! март 9, 2013

Filed under: Uncategorized — mogilino @ 7:16 pm

 • ФОНДАЦИЯ „СТЪПКА ЗА НЕВИДИМИТЕ ДЕЦА НА БЪЛГАРИЯ“ – ОРГАНИЗАЦИЯ ОТ РОДИТЕЛИ НА ДЕЦА ОТ АУТИСТИЧНИЯ СПЕКТЪР ОТ ЦЯЛАТА СТРАНА

Владислава Цолова – председател

invisible.bulgarian.children@gmail.com

web: http://www.autism-bg.org

 • НАЦИОНАЛЕН АЛИАНС УСМИХНИ СЕ С МЕН – РОДИТЕЛИ И ПРИЯТЕЛИ НА ДЕЦА С УВРЕЖДАНИЯ ОТ СТРАНАТА

Теодора Пиралкова – председател

na_usmihnisesmen@abv.bg

web: http://www.usmihnisesmen.org

 • ЦЕНТЪР ЗА МЕЖДУЕТНИЧЕСКИ ДИАЛОГ И ТОЛЕРАНТНОСТ „АМАЛИПЕ“

Деян Колев- Председател

http://www.amalipe.com

e-mail: deyan_kolev@yahoo.com

 • БЪЛГАРСКИ ХЕЛЗИНСКИ КОМИТЕТ

Красимир Кънев – Председател

http://www.bghelsinki.org

Email: bhc@bghelsinki.org

 • „С.Е.Г.А.” – СТАРТ ЗА ЕФЕКТИВНИ ГРАЖДАНСКИ ИНИЦИАТИВИ

Румян Сечков – Съосновател и Директор на С.Е.Г.А.

http://www.cega.bg

Email: cega@cega.bg

 • ЦЕНТЪР ЗА ПРИОБЩАВАЩО ОБРАЗОВАНИЕ

Ива Бонева – директор

http://www.cie-bg.eu

 • СДРУЖЕНИЕ „СВЕТИ МИНА“- РОДИТЕЛИ НА ДЕЦА СЪС СПЕЦИАЛНИ ПОТРЕБНОСТИ, гр. Добрич

Красимира Обретенова – председател

sveti_mina@abv.bg

http://www.swetimina.hit.bg/index1.html

 • СДРУЖЕНИЕ НА РОДИТЕЛИТЕ НА ДЕЦА СЪС СИНДРОМ НА ДАУН

Валентина Николова – председател

contact@downsyndromebg.com

http://www.downsyndromebg.com

 • СДРУЖЕНИЕ „РАВЕН СТАРТ – 2008“ – РОДИТЕЛИ НА ДЕЦА ОТ АУТИСТИЧНИЯ СПЕКТЪР, ГР. ГАБРОВО

Тинка Сапунджиева – председател

raven_start2008@abv.bg     

http://www.ravenstart.org/

 • ФОНДАЦИЯ “ ДВИЖЕНИЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ МАЙКИ“

Росица Букова – Изпълнителен директор и член на УС

dvbgm@yahoo.com

http://www.fdbm.org

 • ИНИЦИАТИВЕН РОДИТЕЛСКИ КОМИТЕТ”

 Ирина Юлий Абаджиева-Репуц – Председател

Tел: 0888702911

Email: irina@secondaconsult.eu

 • ФОНДАЦИЯ “ЗЕЛЕНИКА”

Златина Станкова – председател

zlatinastankova21@gmail.com

 • АСОЦИАЦИЯ „ИНТЕГРО”

Лилия Макавеева – Председател

http://www.integrobg.org

Email: info@integrobg.org

 • СДРУЖЕНИЕ ,,ЗАЕДНО – РОДИТЕЛИ НА ДЕЦА С ДИСЛЕКСИЯ

Велислава Младенова – председател

 • СДРУЖЕНИЕ „ЛАРГО”

Сашо Ковачев – Представител

http://www.largo.kn.com

 • СДРУЖЕНИЕ „РАЗНООБРАЗНИ И РАВНИ”

Радостин Манов – Председател

http://www.diverseequal.eu

Email: office@diverseequal.eu

 • ФОНДАЦИЯ „ЗДРАВЕТО НА РОМИТЕ“

Д-р Стефан Панайотов – Председател

http://www.romanyhealth.hit.bg

Email: mngrf-sl@mbox.digsys.bg

 • СДРУЖЕНИЕ “БЕЛОСЛАВА” – ВАРНА

Мирослав Маринов

е-mail: beloslava.ngo@gmail.com

http://www.beloslava.org

 • СНЦ „СЛЪНЦЕ ЗА ВСЕКИ”

Юксел Яшаров

 • СНЦ „ВЕРНИЯТ НАСТОЙНИК”

Желъо Желев – Председател

http://www.verniatnastoinik.org

Email: verniatnastoinik@abv.bg

 • СНЦ „ИНИЦИАТИВА ЗА РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ“

Даниела Михайлова– Председател

http://www.equalopportunities.eu

 • ОУ „ХРИСТО БОТЕВ” – село Лопян, обл. София област

Мила Манчева – Директор

Email: ou_hr.botev_lopian@abv.bg

 • ОУ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ“ с.Караджово, обл.Пловдив,

Красимира Благоева – Директор

Email: ou_karadjovo@abv.bg

 • 1 ОУ „Н. ПЪРВАНОВ“ град Лом, област Монтана

Елена Манчева – Учител

Email: school1_lom@mail.bg

 • ОБЩИНА ПРИМОРСКО ОБЛАСТ БУРГАС

Елена Христова – длъжност“Интеграция на малцинствата“

Email: ehristova68@abv.bg

 • СОУ „ХРИСТО БОТЕВ”

Катя Кръстев – Директор

Валентина Паунчева – Главен учител

Email: ou_gylybnik@abv.bg

 • ОУ „Л. КАРАВЕЛОВ” – град Пещера, обл. Пазарджик

Дафинка Самарджиева – помощник директор

Email: karavelov@abv.bg

 • ОУ „КЛ. ОХРИДСКИ“ – сeло Алеко Константиново, обл. Пазарджик

Румяна Данчева – Учител

Email: ou_aleko@abv.bg

 • ОУ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ” – село Видраре, обл. София Област

Мая Пенчева – Директор

Email: maya.pencheva@abv.bg

 • СОУ „ХРИСТО БОТЕВ” – град Кочериново

Анна Миладинова – помощник директор

Email: sou_kocherinovo@abv.bg

 • ОУ „СВ.КЛ.ОХРИДСКИ“, с.Тишевица, обл. Враца

Димитър Костов – Директор

Email: kostov1956@abv.bg

 • ОУ „АНТОН СТРАШИМИРОВ”, село Бохот, обл. Плевен

Теменужка Христова – Директор

Email: oubohot@abv.bg

 

ЛАЙЪНС КУЕСТ БЪЛГАРИЯ В ПОДКРЕПА НА ЗАКОНА ЗА ОБРАЗОВАНИЕТО

Filed under: Uncategorized — mogilino @ 2:05 pm

ИзображениеИзображениеИзображениеИзображениеИзображение

 

РОДИТЕЛИ И УЧЕНИЦИ ИЗЛИЗАТ НА ПРОТЕСТ ЗА ПО-ДОБРО ОБРАЗОВАНИЕ март 2, 2013

Filed under: Uncategorized — mogilino @ 7:39 pm

НА 3 МАРТ, РОДИТЕЛИТЕ И УЧЕНИЦИТЕ ИЗЛИЗАМЕ ЗАЕДНО, ЗАЩОТО ИСКАМЕ ДА ОСТАНЕМ И ИМАМЕ БЪДЕЩЕ ТУК, В БЪЛГАРИЯ!

f plakat 1

 

ПИСНА НИ! февруари 28, 2013

Filed under: Uncategorized — mogilino @ 6:53 pm

За пореден път реформата в училищното образование беше изхвърлена на боклука!

За пореден път, поредните „народни“ представители предават най-първостепенния национален приоритет, българското образование за българските деца!

„Народното благосъстояние зависи от народното просвещение, а колкото един народ е по-образован, толкова той е и по-щастлив.“ Любен Каравелов

 

ИЗЯВЛЕНИЕ февруари 27, 2013

Filed under: Uncategorized — mogilino @ 9:16 am

 

И З Я В Л Е Н И Е  Д О  М Е Д И И Т Е

И  Н А Р О Д Н И Т Е  П Р Е Д С Т А В И Т Е Л И

ОТ

ФОНДАЦИЯ „СТЪПКА ЗА НЕВИДИМИТЕ ДЕЦА НА БЪЛГАРИЯ“ – организация от родители на деца от аутистичния спектър от цялата страна

ЦЕНТЪР ЗА МЕЖДУЕНТИЧЕСКИ ДИАЛОГ И ТОЛЕРАНТНОСТ „АМАЛИПЕ“

“НАЦИОНАЛЕН АЛИАНС УСМИХНИ СЕ С МЕН – родители и приятели на деца с увреждания от страната”

СДРУЖЕНИЕ „СВЕТИ МИНА“- родители на деца със специални потребности

СДРУЖЕНИЕ НА “РОДИТЕЛИТЕ НА ДЕЦА СЪС СИНДРОМ НА ДАУН”

СДРУЖЕНИЕ „РАВЕН СТАРТ – 2008“ – родители на деца от аутистичния спектър

ФОНДАЦИЯ “ФОНД ЗА ТЕРАПИИ”

 

 

КАТЕГОРИЧНО ПРОТЕСТИРАМЕ ПРОТИВ РАЗПУСКАНЕТО НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ И НАСТОЯВАМЕ ЗА ПРИЕМАНЕТО НА ЗАКОНА ЗА УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ!

Образованието е сред първите приоритети за националната сигурност на страната ни!

Само един просветен народ може да бъде свободен.

Настояваме Народното събрание да работи, докато не приеме Закона за училищното образование и необходимите законодателни изменения, изпълняващи исканията на протестиращите граждани!

Разпускането на Народното събрание означава подмяна волята на суверена по Конституция и на българския народ!

Присъединяваме се към гражданските протести и започваме ефективни стачни действия в София и страната!

 

РОДИТЕЛСКА ПОЗИЦИЯ февруари 1, 2013

Filed under: Uncategorized — mogilino @ 7:01 pm

ПОЗИЦИЯ

ОТ „НАЦИОНАЛЕН АЛИАНС УСМИХНИ СЕ С МЕН“

 

ОТНОСНО:  Задължителната предучилищна подготовка за 4-годишните деца

 

ДО

Г-Н РОСЕН ПЛЕВНЕЛИЕВ

ПРЕЗИДЕНТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

 

Г-ЖА ЦЕЦКА ЦАЧЕВА

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

 

НАРОДНИТЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ

 

Г-Н БОЙКО БОРИСОВ

МИНИСТЪР ПРЕДСЕДАТЕЛ НА Р БЪЛГАРИЯ

 

„Национален алианс Усмихни се с мен“ подкрепяме въвеждането на задължителна предучилищна подготовка на децата от четири годишна възраст. Мярката има за цел ранна превенция и подкрепа за децата от уязвимите групи. Голяма част от децата попадат в тази група именно поради липсата на качествена ранна превенция, грижа и подкрепа от обществото ни. Причините са различни: бедност, увреждания, здравословно състояние, принадлежност към малцинства, изолираност, неглижиране, изоставяне…

Липсата на осигурена навременна, адекватна и достъпна качествена грижа за децата от най-ранна възраст, в голям процент от случаите ги лишава от шанс за пълноценно развитие на способностите им, оттам определя и възможностите им за последваща реализация.

Повечето от проблемите и причините за попадане в риск са преодолими, и то напълно. Всяко едно дете притежава огромен потенциал. Няма неспособни деца, има неспособни и безотговорни към децата си общества.

„Национален алианс Усмихни се с мен“ вярваме, че въвеждането на задължителна две годишна подготовка за училище е правилна и необходима за обществото ни мярка. Повечето родители записваме децата си в детска градина и преди тази възраст, не само защото съвременната динамика и условия на живот го изискват, а най-вече защото от 3 годишна възраст децата сами започват да търсят и искат по-голям контакт с връстниците си, възможност за по-голяма самостоятелност и осъзнаване на себе си като индивидуалност. Семейството закриля, обича, напътства, възпитава и се грижи за децата си, но любовта към децата ни има за цел да им дадем крила, а не ограничения. Да ги подготвим за живота им в обществото утре, с връстниците им днес.

Вярваме, че задължителната подготовка от 4 години е необходима, защото като общество и родители носим отговорност не само за своите деца, но и за всяко друго българско дете. Не само поради хуманни и общочовешки принципи, но и защото противното би означавало безотговорност към нашите собствени деца. Обществото на нашите деца утре няма да сме ние, а всички деца днес. От нас зависи какво наследство ще им оставим и дали ще им дадем шанс да останат в родината си.

Вярваме, че задължителната подготовка от 4 години е необходима, заради отговорността ни към:

– децата от улицата и кръстовищата, които просят между колите;

– децата жертви на организиран престъпен бизнес, принуждавани да работят от най-крехка възраст, по улиците, в студа, зле облечени и занемарени…;

– децата с увреждания и наложителността да организираме средствата, ресурсите и подкрепата си за тях така че, децата ни да имат невероятния шанс да играят и учат заедно, от най-малки. И заедно да изградят своето по-добро общество;

– децата от бедни семейства. Те са бедни, не защото сме бедна и малка държава, а защото духът ни е беден. Обществото ни може и трябва да им гарантира сигурна и добра грижа.

Вярваме, че ако всички заедно, като едно общество подкрепим и развием потенциала на децата си, вложим усилия, ресурси и си поставим за приоритет подкрепата за семейството, децата и съхраняването на ценностите ни като народ, най-после ще намерим верния път.

Не вярваме в егоизма, не вярваме в спасяването ни поединично, не вярваме, че сами, затваряйки се в малката си семейна крепост, е възможно да осигурим най-доброто за децата си. Нито като възпитание, нито като образование. Не защото не притежаваме интелект, образование и качества за това, а просто защото прекалено много обичаме децата си, за да ги ограничим единствено до собствения си егоцентризъм.

Според нас законът трябва да предостави достатъчно свобода за различни и разнообрани форми на предучилищна подготовка, отварящи възможност за инициатива и свобода на избора от страна на родителите и семейството.

В същото време обаче сме и сериозно притеснени от записаната в последния момент, преди второ четене в Народното събрание възможност за самостоятелна организация по избор на родителя, тъй като това отваря възможности за сериозни злоупотреби.  От една страна е възможно родителите, водени изцяло от лични мотиви и в разрез с интересите на децата си, да изберат формално този статут като реално не осъществяват подготовка, съобразена с нуждите на децата. От друга страна образователните институции могат да упражняват натиск върху родителите на деца с различни трудности (увреждания, трудности в поведението) за преминаване към подобна форма, което да постави тези деца в изолация. Считаме притесненията си за повече от основателни, предвид съществуващите практики в момента да се използва и най-малката възможност за отхвърляне на децата с различни увреждания в сегрегиращи „образователни“ институции или форми на образование. Възможността за повече алтернативи на предучилищната подготовка със сигурност ще повиши качеството, но това не трябва да поставя в риск сигурността, здравето и правата на децата ни.

В заключение „Национален алианс Усмихни се с мен“ държим да заявим  подкрепата си за целия Проект за нов Закон за предучилищно и училищно образование, както и в частност за задължителната предучилищна подготовка на децата от четири годишна възраст.