Изоставените деца на България

Вече сме и във Facebook октомври 24, 2007

Filed under: Facebook — mogilino @ 5:55 pm

В социалната мрежа Facebook вече има група Bulgaria’s Abandoned Children, а членове са над 600 българи и чужденци, някои от които са писали и продължават да пишат на депутати от своя и европейския парламент. (Да, английските и пр. депутати от ЕС общуват с избирателите си по имейл).

Реклама