Изоставените деца на България

юни 7, 2015

Filed under: Uncategorized — mogilino @ 5:26 pm

Процесът на деинституционализацията имаше за цел да подкрепи семействата и родителите, а вместо това се превърна в процес за репресия над тях!

Кой и защо си играе с живота на децата в институциите? Неизказаните истини и овластяването на процеса по деинституционализация.

http://www.bta.bg/bg/live/show/id/0_zf4sd17o

385

 

Стратегия за развитие на средното образование в Столична община за периода 2016 – 2020 година май 8, 2015

Filed under: Uncategorized — mogilino @ 6:38 pm

Национален алианс „Усмихни се с мен“ беше поканен да вземе участие в изготвянето на Стратегията за развитие на средното образование в Столична община за периода 2016 – 2020 година. В съответствие с плана за изготвяне на Стратегията, Алианс „Усмихни се с мен“ изпрати своите предложения към стратегическите цели на документа и дейностите за изпълнението им. Можете да ги видите тук: Предложения към Стратегия СО 2016-2020

 

Коалиция от НПО на среща с народните представители от Комисията по образование

Filed under: Uncategorized — mogilino @ 5:25 pm

Коалиция от НПО бяхме на среща с народните представители от Комисията по образование с цел обсъждане на конкретни предложения към новия Закон за училищното образование, свързани с приобщаващото образование, ресурсните центрове и помощните училища.

На 7 май в зала „Изток“ на Народното събрание се проведе неформална работна среща между депутати от Комисията по образование и наука и представители на граждански организации, работещи и с отношение по темата за приобщаващото образование. Участие в срещата взеха Ива Бонева от Център за приобщаващо образование, Калоян Дамянов от НАРУ, Теодора Пиралкова от Национален алианс „Усмихни се с мен“, Анет Маринова от сдружение „Дете и пространство“, Илияна Малинова от БАЛИЗ, Дани Колева от Национална мрежа за децата и Грета Ганчева от Министерството на образованието и науката.

Целта на срещата бе да се обсъдят конкретни текстове от Проекто-закона за предучилищното и училищното образование, както и предложенията на представителите на гражданския сектор по тях.  Ключов елемент, залегнал във философията на Проекто-закона и споделян от участвалите в срещата неправителствени организации, е разбирането, че приобщаващото образование е за всички деца, а не само за децата със специални образователни потребности. Пълната позиция по темата, изпратена официално до Комисията по образование и наука, може да бъде свалена от тук.

По отношение наименованието на специализираното обслужващо звено, което ще замени сега съществуващите ресурсни центрове, се обсъдиха различни варианти като Регионален център за образователна и ресурсна подкрепа и  Регионален център за ресурсно подпомагане, които бяха отхвърлени предвид факта, че тези центрове няма да предоставят образователна услуга и че използваните термини не трябва да подменят вече съгласувани и наложени дефиниции в Проекто-закона като напр. обща и допълнителна подкрепа, ресурсно подпомагане и др. Участниците в срещата се обединиха около консенсусното предложение за „Регионални центрове за подкрепа на процеса на приобщаващото образование“.

Друг въпрос, който бе обсъден по време на срещата бе обучението на ученици в центровете за специална образователна подкрепа (сега действащите помощни училища) и предложението на гражданските организации това да става след оценка и насочване от Регионалните центрове за подкрепа на процеса на приобщаващото образование. Да се премахне насочването по медицинска експертиза, диагноза/и или СОП, интернатното или полуинтернатното обучение, което на практика си е институционализиране, както и държавните образователни изисквания да се уеднаквят за всички училища, в т.ч. и за помощните и специалните.  Пълната позиция по темата, изпратена официално до Комисията по образование и наука, може да бъде свалена от тук.

В края на срещата, представителите на гражданския сектор се ангажираха да изпратят конкретните си предложения за допълнения и промени към Проекто-закона свързани с Приобщаващо образование, функциите на Ресурсните центрове, помощните и специалните училища. Можете да ги видите тук: Конкретни текстови предложения.

 

Шокиращи предложения на депутатите в Закона за училищното образование, относно помощните/специалните училища. Позиция от Национална асоциация на ресурсните учители, Асоциация „Родители“, Национален алианс „Усмихни се с мен“, Център за приобщаващо образование, сдружение „Дете и пространство“ и фондация С.Е.Г.А. април 21, 2015

Filed under: Uncategorized — mogilino @ 2:55 pm

Шокиращи предложения на депутатите в Закона за училищното образование, относно помощните/специалните училища. Предложенията са досущ еднакви, очевидно са писани от външен източник. Всички са предложили помощните училища не само да не се реформират, но и да станат специални. Не само да отворят широко врати за всички деца под етикета СОП, но дори и за деца: „с особености в интелектуалното развитие“ (в тази дефиниция първи попадат децата таланти). И още, да предоставят отглеждане и възпитание на деца от 3 годишна възраст, т.е. детски градини. Да са от интернатен и полуинтернатен тип, с общежития, хранене и всички екстри на институционалното отглеждане. Янаки Стоилов е надминал всички, като без да му мигне окото направо е предложил нов тип училища, „за социализиращо образование“, миловидно наименование на сегрегираща, уж образователна институция.

PDF Special_schools_FIN_01

PDF Special_schools_FIN_02

PDF Special_schools_FIN_03

_____ PDF_01

 

ПОМОЩНИТЕ УЧИЛИЩА ОБВИНЯВАТ АЛИАНС „УСМИХНИ СЕ С МЕН“, ВСИЧКИ НПО И БТВ В РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА ПОПУЛИСТКИ МИТОВЕ И ЛЕГЕНДИ, КАКВОТО ЗА ТЯХ БИЛИ ПОЛИТИКИТЕ ЗА ГАРАНТИРАНЕ ПРАВОТО НА РАВЕН ДОСТЪП ДО ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНИТЕ УЧИЛИЩА ЗА ВСЯКО БЪЛГАРСКО ДЕТЕ март 23, 2015

Filed under: Uncategorized — mogilino @ 4:48 pm

New Doc 20_1 New Doc 20_2 New Doc 20_3

С препоръчана поща получихме писмо от Националното сдружение на учителите от специалните училища „Сътрудничество“, адресирано до БТВ, Омбудсмана, Министъра и зам. Министъра на МОН, ДАЗД и нас. В него, по повод репортажа и разследването на БТВ, от 20.03., по сигнал на родители за принудително „насочване“ към Помощни училища , НСУСУ отправят следните обвинения към Алианс „Усмихни се с мен“, в частност към председателя му, а също и към всички НПО подкрепили новия Закон за училищното образование, а именно:

  1. „Раздвижването“ в целия НПО сектор около новите образователни политики било заради Третата основна приоритетна ос от новата Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж 2014-2020г.“, по която Европейския социален фонд щял да инвестира 266 200 000 лева;

  2. Цитираната горе сума била мотивът за цялата ни дейност: „….смело се изправят срещу недъзите на образователната ни система и в частност на помощните училища, за да бъдат в защита на „родителски каузи“, на „семейството, родителите и децата“….;

  3. Разпространявали сме легенди и митове за равенство и „равни възможности“ там, където всички знаели, че не можело да съществува – във възможностите.„Така „равния достъп до образование“ те тълкуват пред родителите като „равни възможности““….;

  4. С които си легенди и митове, популистки поднесени, сме въвеждали в заблуда родителите и сме всявали съмнения у тях в компетентността на специалистите и поставената от тях диагноза….;

  5. Чрез предаването сме се опитали да заклеймим Помощните училища, за да се прехранваме от проекти и скандали;

  6. Обвиняват се и водещите от БТВ, заради „ултрамодерните им обувки, прически и елементраното неуважение към една държавна институция….“

  7. И накрая за капак,настояват ДАЗД да се самосезира, заради това, че таткото от репортажа държал детето си за качулката, което било унизителен жест и те като „любящи родители“ считат, че ДАЗД трябва да „посъветва“ този баща как да се държи с детето си…..

Преди да получим това писмо, обсъждахме с Георги Богданов – НМД, идеята за среща с министъра, за да искаме спешни решения по случая на тези конкретни родители, защото в момента им връчват решенията от РИО, в които децата им са определени за ПУ, както и да настояваме министърът да изпрати предупредително писмо до началниците на всичко РИО в страната, тъй като в момента тези комисии вървят навсякъде….

Сега, след това писмо, в което всички НПО сме обвинени в меркантилни подбуди и разпространяване на популистки легенди и митове, смятаме всички заедно да присъстваме на срещата с министъра, както и всички заедно да застанем зад „популистката“ кауза за равния достъп до общообразователните училища за всяко българско дете.

 

март 17, 2015

Filed under: Uncategorized — mogilino @ 6:02 pm

1

Много хора видяха филма на Миролюба Бенатова…:

Родители, заложници на децата си!

ЕЛАТЕ С НАС НА ПРОТЕСТ!

03.04.2015 год., от 11 часа, сборен пункт:

ПРЕД НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ

За да спрем това!

Ние имаме права, децата ни имат права!

Децата ни са деца като всички други, просто имат нужда от повече внимание, повече специалисти, повече специализирани центрове, за да съществуват достойно, така както се полага на всеки човек на тази земя!

Приятели, имаме нужда от вашата подкрепа!

Вече не можем да чакаме управляващите да ни забележат!

Ние не сме НЕВИДИМИ!!!

ПУБЛИКАЦИИ
 

ДЕТЕТО МИ НЯМА ДА УЧИ В ИЗОЛАТОР! ПРАТЕТЕ СИ ВАШЕТО ТАМ! март 6, 2015

Filed under: Uncategorized — mogilino @ 5:58 pm
Отнася се за всички, които седят зад СПОРАЗУМЕНИЕТО между Помощните училища и Комисията по образование и твърдят, че в тези училища се осигуряват много хубави грижи и обучение. Като толкова си ги харесват, да пратят СВОИТЕ деца там, а не нашите, и то ангро, по диагнози, за да им осигурят бройки за щатове!
Можете да ни подкрепите тук, като споделите нашия банер или си го сложите на корицата си във Фейсбук.
В официалното споразумение между Комисията по образование и наука и директорите на Помощните училища, публикувано на Фейсбук страницата на новоучредената синдикална организация на помощните училища: Национално сдружение на учителите от специалните училища – „Сътрудничество“ пише:
Че са се споразумели помощните училища да не се реформират, а да си останат държавни образователни центрове за обучение на децата и учениците с умерена и тежка умствена изостаналост и множествени увреждания, с държавно финансиране, като се запази целия им настоящ щат, да имат възможност да осъществяват и предучилищно обучение, както и услуги от интернатен тип. Тоест абсолютно всичко да си остане както си е сега, само заглавието им ще се смени на по-благозвучно, от Помощни училища на Центрове за образователна подкрепа. Дори са искали да се казват Центрове за приобщаващо образование и още не е ясно дали няма да удовлетворят и това им абсурдно искане, което е равносилно на гавра с всички принципи на приобщаващото образование.
Ние от Национален Алианс „Усмихни се с мен“ официално сигнализирахме БХК и Mental Disability Advocacy Center, относно това споразумение и намерение на Комисията по образование да се отрече от всички принципи за равнопоставеност и недискриминация, заложени в проекта за нов Закон за предучилищното и училищното образование и да обрече на сегрегация хиляди деца попадащи под ударите на диагнозите „умерена и тежка умствена изостаналост и множествени увреждания“. Ако допуснем това да се случи, то текста в чл. 7 на проектозакона: „Приобщаващото образование е неизменна част от правото на образование“, за който години наред водихме борба да се запише в закона, по-добре да се промени на „Сегрегацията е неизменна част от образованието“.
Вече получихме положителен отговор от Mental Disability Advocacy Center.
Ето ги децата с въпросните диагнози от споразумението: ”умерена и тежка умствена изостаналост и множествени увреждания“.
 307013912310 307013912286 307013910012 307013910054 307013909974 307013906976 307013906956 307013906932 307013903400 307013903393 307013903374 10933847_10200304580775171_6373877255922329530_n 10696158_4789089863168_4635333282373629884_n 10501738_4687516643901_4419555133745183266_n 10245494_4214686543444_4026229210485661556_n